TERVETULOA WARKAUDEN VASEMMISTON SIVULLE!

Warkauden Vasemmisto ry (ent.Vasemmistoliiton Varkauden kunnallisjärjestö ry) on varkautelaisten vasemmistoliittolaisten yhteinen foorumi, toimielin ja Vasemmistoliitto rp:n edustaja Varkaudessa.

Toimimme kuntalaisten hyvinvointia edistävän oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja ekologisemman Varkauden puolesta. Meille tärkeitä asioita Varkaudessa ovat laadukkaat julkiset palvelut, avoin päätöksenteko ja toimiva kaupunkirakenne. Jokaisella on oltava mahdollisuus hyvään elämään iästä, sukupuolesta, syntytaustasta, terveydentilasta, varallisuudesta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Varkaudessa on pyrittävä köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen. Varkauden on oltava kestävän kehityksen kaupunki, joka ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan.

Näiltä sivuilta löydät tietoa toiminnastamme, tervetuloa mukaan joukkoon!