Kunnallisjärjestö

Yhdistyksen hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 5 – 15 muuta varsinaista jäsentä ja 2 – 5 varajäsentä.

Puheenjohtaja
Mari Miettinen-Räsänen
p. 040 503 8913
mmiettin(at)hotmail.com

Sihteeri
Matti Semi
p. 050 5130688